Nord-Europas største studentdrevne konferanse for næringslivet // The NHH Symposium is Europe's second largest student-run business conference.

NHH-Symposiet arrangeres annethvert år av 350 engasjerte studenter ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Konferansen ble arrangert for første gang i 1983 og har siden den gang hatt besøk av mange kjente foredragsholdere og gjester. Selve konferansen går over to dager og består blant annet av foredrag og workshops. Vi skal være toneangivende i den norske samfunnsdebatten, samtidig som temaet settes inn i en internasjonal kontekst. Sammen skal flere hundre deltakere fra næringslivet, politikken, kulturlivet, akademia og studenter nok en gang utgjøre den perfekte møteplass.

Den perfekte møteplass!

Med nøyaktig en måned igjen til konferanse, begynner deltakerlisten til årets konferanse å fylle seg opp. Hele deltakerlisten kan du se her, og den vil bli oppdatert jevnlig i tiden frem mot konferansen. Vår visjon er å skape Den perfekte møteplass – en møteplass for beslutningstakere innen næringsliv, politikk og akademia. Konferansen skiller seg ut ved å kombinere gode og…

NHH-Symposiet for studenter

Gjennom minikonferansen Studentsymposiet fikk NHH-studentene et innblikk i årets tema. Arrangementet ble en stor suksess. – Takket være god innsats, særlig fra samarbeidskontaktene og de tekniske gruppene i NHH-Symposiet, gikk gjennomføringen av Studentsymposiet 2015 veldig bra, sier Erlend Njølstad, samarbeidssjef i NHH-Symposiet.