Nord-Europas største studentdrevne konferanse for næringslivet // The NHH Symposium is Europe's second largest student-run business conference.

NHH-Symposiet arrangeres annethvert år av 350 engasjerte studenter ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Konferansen ble arrangert for første gang i 1983 og har siden den gang hatt besøk av mange kjente foredragsholdere og gjester. Selve konferansen går over to dager og består blant annet av foredrag og workshops. Vi skal være toneangivende i den norske samfunnsdebatten, samtidig som temaet settes inn i en internasjonal kontekst. Sammen skal flere hundre deltakere fra næringslivet, politikken, kulturlivet, akademia og studenter nok en gang utgjøre den perfekte møteplass.

løsningsforum

NHH-Symposiets Løsningsforum

Hvordan kan Norge bli mer innovative, bærekraftige og bedre på gjennomføring i årene som kommer? Dette var utfordringen NHH-symposiet ga tre ekspertgrupper ledet av Ylva Lindberg, Terje Osmundsen og Kristin Skogen Lund.

Reportasje

Det Store Bildet   Intervju med Victor Norman og Jørn Rattsø Jørn Rattso var kandidat til muntlig eksamen med Victor Norman som sensor under NHH-symposiet 2015.   Morgensamtalen Jonas Gahr Støre, Ole Robert Reitan, Idar Kreutzer og Tom Colbjørnsen diskuterte produktivitet under NHH-Symposiets morgensamtale på konferansens dag to. Med ordstyrer Maalfrid Brath ble det en produktiv seanse.   Workshops, Parallellsesjoner…