Nord-Europas største studentdrevne næringslivskonferanse

NHH-Symposiet samler annet hvert år over 400 næringslivsledere til en todagers konferanse i Bergen. Den unike sammensetningen av studenter og beslutningstakere i form av næringslivsledere, politikere, kulturpersonligheter og akademia utgjør det som etter hvert har blitt kjent som «den perfekte møteplass». NHH-Symposiet har blitt arrangert siden 1983, med foredragsholdere som Henry Kissinger, Michael Porter, Helge Lund, Anita Roddick, Kåre Willoch og Martin Wolf.

Erna_Solberg_-_2013-08-10_at_12-58-32

Erna Solberg til NHH-Symposiet 2015

For første gang siden 1991 skal en statsminister besøke NHH i konferansesammenheng. – Vi er stolt over å få statsministeren til NHH-Symposiet. Den norske regjeringen har fokusert mye på produktivitet, og vi mener at Erna Solberg er en viktig stemme i denne debatten, meddeler programsjef Øyvind Fredriksen. Programseksjonen har jobbet lenge med å booke foredragsholdere til neste års konferanse, og…

- Skal løse produktivitetsspørsmålet

Etter å ha gjennomført over 100 temamøter med beslutningstakere i det offentlige og private Norge, er NHH-Symposiets tema endelig klart.  Konferansen vil omhandle temaet «produktivitet», og det faktum at industrialiserte økonomier opplever en stadig lavere produktivitetsvekst. Den tydelige utviklingen stammer fra starten av 90-tallet, og i 2013 var denne veksten for første gang under én prosent. Den aller viktigste driveren…