Nord-Europas største studentdrevne næringslivskonferanse

NHH-Symposiet samler annet hvert år over 400 næringslivsledere til en todagers konferanse i Bergen. Den unike sammensetningen av studenter og beslutningstakere i form av næringslivsledere, politikere, kulturpersonligheter og akademia utgjør det som etter hvert har blitt kjent som «den perfekte møteplass». NHH-Symposiet har blitt arrangert siden 1983, med foredragsholdere som Henry Kissinger, Michael Porter, Helge Lund, Anita Roddick, Kåre Willoch og Martin Wolf.

- Skal løse produktivitetsspørsmålet

Etter å ha gjennomført over 100 temamøter med beslutningstakere i det offentlige og private Norge, er NHH-Symposiets tema endelig klart.  Konferansen vil omhandle temaet «produktivitet», og det faktum at industrialiserte økonomier opplever en stadig lavere produktivitetsvekst. Den tydelige utviklingen stammer fra starten av 90-tallet, og i 2013 var denne veksten for første gang under én prosent. Den aller viktigste driveren…