Nord-Europas største studentdrevne konferanse for næringslivet // The NHH Symposium is Europe's second largest business conference entirely arranged by students.

NHH-Symposiet er Nord-Europas største studentdrevende konferanse for næringslivet. Den arrangeres annethvert år av 300 engasjerte studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Konferansen ble arrangert for første gang i 1983 og har siden den gang hatt besøk av mange kjente foredragsholdere og gjester. Selve konferansen går over to dager og består blant annet av store foredrag, mindre parallellforedrag og workshops. Vi skal være toneangivende i den norske samfunnsdebatten, samtidig som temaet settes inn i en internasjonal kontekst. Neste konferanse blir intet unntak. Sammen skal flere hundre deltakere fra næringslivet, politikken, kulturlivet, akademia og studenter nok en gang utgjøre den perfekte møteplass.