Mot oljehandel uten meglere

2018-09-05T10:10:06+02:00

Mot oljehandel uten meglere - Oljeselskapene tar i bruk blockchain, og ser muligheter for store innsparinger på handel av olje og gass uten meglere og mellomledd. [...]