Fernanda Lopes

Fernanda Lopes Larsen er Executive Vice President for Afrika og Asia i Yara International. Hun har over 18 års internasjonal erfaring innen FMCH og kjemisk industri og begynte begynte å jobbe i Yara i 2012. Her har hun har flere fremtredende stillinger i selskapet. Deriblant har hun vært Senior Vice President for Indirect Procurement. Før hun ble ansatt i Yara jobbet Fernanda i Procter & Gamble og GSK Pharma.

Hun er utdannet sivilingeniør ved det Tekniske Universitet i Graz, Tyskland og har en spesialisering innenfor Corporate Innovation fra Stanford Universitet i USA.