Børge Brende er president i World Economic Forum og tidligere norsk utenriksminister. Han har gjennom en lang karriere i diplomatiet, næringslivet og politikken opparbeidet seg store kunnskaper om samfunnet. Han har innehatt flere ministerposter, vært leder for FNs kommisjon for bærekraftig utvikling og leder nå verdens fremste stiftelse for politikk, samfunn og næringsliv. Nå kommer han for første gang til Norge siden han tiltrådte i World Economic Forum.

2018-04-30T11:43:51+00:00