Nytt navn – nytt beite?

Statkraft, Europas største leverandør av fornybar energi, planlegger å tredoble sin vindkraftportefølje innen 2025. Equinor har utviklet ny ledende teknologi innen vindkraft offshore, og søker gjennom vårens navnebytte å øke sin satsning på fornybare ressurser. Vil Equinor i det hele tatt kunne konkurrere på vindkraft mot den etablerte, norske fornybargiganten?

Olje og gass har vært Equinors kjernevirksomhet siden starten, men de siste årene har selskapet begynt satsingen på fornybar energi. Selskapet besluttet derfor i mai å endre navnet fra Statoil til Equinor for å signalisere selskapets overgang fra rendyrket olje-og gasselskap til et energiselskap med bredt fokus.

Nåværende sjef, Eldar Sætre, uttrykker viktigheten av miljø på selskapets hjemmesider: «Å finne balansen i verdens energimiks er viktig. Utslippene må ned i takt med at verdens energibehov øker». Høy verdiskapning kombinert med lave karbonutslipp er altså blitt en sentral del av strategien til Equinor.

Europas største vindkraftanlegg

Derimot har Statkraft hatt fokus på klimaproblemer siden slutten av 1990-tallet da Kyoto-avtalen ble signert. Vindkraft og solenergi ble da nye satsningsområder i tillegg til vannkraft. Siden den tid har selskapet bygget ut og kjøpt seg inn i flere vindkraftprosjekter. I dag er Statkraft Europas største leverandør av fornybar energi med installert effekt på 19 080 MW globalt, hvorav Norge utgjør 68%. I tillegg er selskapet med å bygge ut Fosen Vind i Trøndelag, det som kommer til å bli Europas største vindkraftanlegg på land. Den totale installerte effekten anslås til 1000 MW og vil kunne produsere nok strøm til 180 000 norske husstander.

Ledende på flytende vindkraft offshore

Mens Statkraft satser på landbaserte vindmølleparker, er Equinors fokus på vindkraft offshore. Equinor er deltager i prosjekt med totalkapasitet på 1136 MW. Hywind Scotland ble verdens første flytende vindfarm i oktober 2017 og produserer nå strøm til 650 000 husstander. I dag er selskapet ledende på flytende vindkraft offshore og har flere prosjekter under utvikling. Empire Wind er et av disse og skal hjelpe New York å nå målet sitt om at 50% av statens elektrisitet skal komme fra fornybar. Dette prosjektet anslås å kunne ha kapasitet til å forsyne én million hjem med strøm.

Plass til begge

Det er tydelig at både Equinor og Statkraft har store ambisjoner om å takle fremtidens energiutfordringer. Begge har investert tungt i vind. Ett av EUs klimamål er å øke andelen fornybar energi med minst 27%. I tillegg skal utslipp av klimagasser ned med minst 40% sammenlignet med 1990. Det er altså tydelig at verden er under omstilling. Statkraft satser på landbaserte vindmølleparker og argumenterer med at Norge har bygget ut lite vindkraft sammenlignet med nabolandene. Sverige har for eksempel bygget ut over 1500 MW og Danmark 3500 MW, samtidig som Norge kun har bygget ut 400 MW. Equinor på den andre siden satser på offshore vind for å bygge videre på kunnskapen fra olje- og gassnæringen. Selskapet peker på at 70% av jordoverflaten er vann og derfor er produksjon av energi på denne delen en stor mulighet. Statkraft og Equinor har altså spesialisert seg på hver sin type vindkraft. Equinor vil i nåværende klima kunne være konkurransedyktige med den norske fornybargiganten. Med Statkraft i en omfattende utbygningsfase, og med begge selskaper på toppen i sine felt, har Norge et godt grunnlag for å stå sterkt som energinasjon i fremtiden. Også etter oljen.

Thea Guldbrandsøy

Del denne nyheten, velg sosialt media ->

Siste innlegg

Siste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Meta