top of page

Øystein Thøgersen

Rektor ved NHH

Øystein Thøgersen, en anerkjent professor i økonomi og nåværende rektor ved Norges Handelshøyskole, vil delta i en panelsamtale på NHH-Symposiet 2023. Thøgersen har omfattende erfaring innen akademisk forskning og ledelse, og har publisert flere forskningsartikler og bøker innenfor sitt fagområde.


Han har også ledet NHH gjennom en periode med viktig utvikling og endring, og har spilt en nøkkelrolle i å styrke skolens internasjonale posisjon. Som en av landets ledende økonomer vil han bidra med verdifull innsikt og perspektiv når han sammen med andre eksperter diskuterer Norges forutsetninger for de neste årene, og nøkkelområder som vil bidra til å gjøre oss til en foregangsøkonomi.


Velkommen til NHH-Symposiet 2023!

Øystein Thøgersen
bottom of page