top of page

Aksel Mjøs

Head of Department of Finance at NHH

Aksel Mjøs vil delta på en spennende panelsamtale under NHH-Symposiet 2023. Med sin bakgrunn som tidligere administrerende direktør for DnB Asset Management og nestleder i Morgan Stanley Investment Banking i London, vil Mjøs dele sine perspektiver om hvordan bedrifter kan møte global konkurranse og jobbe strategisk mot internasjonale aktører.Mjøs er også en anerkjent økonom og akademiker med doktorgrad i finansiell økonomi fra NHH. Han har publisert i flere anerkjente tidsskrifter og har vært medlem av en rekke kommisjoner og styrende organer innen finans og økonomi. Vi ser frem til å høre hans tanker og perspektiver under panelsamtalen på NHH-Symposiet 2023.


Velkommen til NHH-Symposiet 2023!

Aksel Mjøs
bottom of page