top of page

Bjørn Mannsverk

Mental trener

Bjørn Mannsverk er utdannet jagerflypilot, og har mer enn 30 års erfaring fra en rekke sikkerhet- og beredskapsrelaterte stillinger og prosjekter. Likevel er han mer kjent som Bodø Glimts mentaltrener, og har blitt omtalt av mange som en svært viktig ingrediens i deres suksess de siste årene.

Han skriver bøker, er mental trener i Kolstad, og er nå også en del av laget i NBIM for å etablere en bærekraftig høyytelseskultur der.


Mannsverk kommer til NHH-Symposiet og Bergen for å dele sin kunnskap og sine tanker om en bærekraftig prestasjonskultur. Med operativ ledererfaring fra Forsvaret og daglig trussel- og risikohåndtering innehar Mannsverk en helt unik kompetanse på feltet, og hvem er vel da mer egnet enn nettopp ham. Vi ønsker deg hjertelig velkommen som foredragsholder under NHH-Symposiet 2023.

Bjørn Mannsverk
bottom of page