top of page

Kjerstin Braathen

DNB

Kjerstin Braathen har en lang fartstid i den norske finansbransjen. Helt siden slutten av 90-tallet har Braathen vært tilknyttet DNB-konsernet og tok i 2019 over stafettpinnen som konsernsjef for banken. I tillegg til å styre en Norges største børsnoterte selskaper er hun også styreleder i Vipps. Braathen beskrives som en kompetent kvinne med en inkluderende lederstil og med stor faglig tyngde.

Braathen vil delta på NHH-Symposiet i en tid der vi ser et økonomisk paradigmeskifte i form av økte renter og lavere økonomisk vekst. Med hennes betydningsfulle rolle for det norske næringslivet er vi sikre på at Braathen vil dele verdifull innsikt under konferansen.


Velkommen skal du være Kjerstin!

Kjerstin Braathen
bottom of page