Gunn Wærsted

Gunn Wærsted er født i 1955 og bor i Oslo. Frem til 2016 var hun adm.dir i Nordea Bank Norge ASA, Global Head of Wealth Management og medlem av konsernledelsen i Nordea. Hun har hatt en rekke ledende posisjoner i bank og forsikring blant annet som adm.dir i SpareBank1Gruppen og leder av SpareBank1alliansen (2002-2007), medlem av konsernledelsen i DnB og adm.dir i Vital Forsikring (1996-2002). Wærsted var også ansvarlig for lanseringen av de første pengemarkedsfondene og internasjonale aksjefond i Norge i 1987 som adm.dir i Nevi Investor, senere DnB Investor.

Gunn Wærsted er styreleder i Telenor og Petoro samt styremedlem i Nationwide UK, Fidelity International og Saferoad. Hun har tidligere vært styreleder for Ferd Holding og Handelshøyskolen BI samt styremedlem i Equinor, Statkraft , Kreftforingen m.fl. Gunn Wærsted er er utdannet siviløkonom fra BI.