Jarand Rystad

Jarand Rystad etablerte Rystad Energy i 2004 og er selskapets CEO. Han har lang og bred erfaring med strategisk rådgivning innen olje- og gasssektoren fra både Rystad Energy og McKinsey. Blant annet har han ledet flere strategiske prosjekter for internasjonale olje- og gasselskaper og jobbet med internasjonale stormakter og andre internasjonale organisasjoner i sammenheng med den globale energi agendaen. I tillegg har Jarand erfaring fra Kværner Engineering og som forsker innen Industriell Økonomi.
Jarand har en mastergrad i fysikk fra NTNU, i tillegg til en akademisk bakgrunn innen filosofi. Ifølge Financial Times er Jarand “One of the most cited petroleum analysts in the industry” og har besøkt en rekke andre internasjonale konferanser som foredragsholder. Nå kommer han til NHH Symposiet 2021 og vi gleder oss til å se ham på scenen!