Kevin Bales besøkte Symp

Kevin Bales på NHH-Symposiet 2019

Professor Kevin Bales er en anerkjent professor, akademiker og forfatter, og har undervist om menneskerettigheter og moderne slaveri de siste tiårene og ansees som en fremtredende ekspert innen fagfeltet. I år var Kevin Bales på scenen under Symposiet for å snakke om kjernesaken hans.

Fenomenet slaveri

“Jeg er så glad for å være tilbake i Bergen og spesielt på NHH”, innleder professoren entusiastisk når han kommer på scenen. Bales gjentakende visitt på NHH er i denne anledningen for å holde et foredrag om fenomenet slaveri og hvordan det har blitt modifisert gjennom årene.

“Slaveri er nøyaktig det samme som det alltid har vært, hovedforskjellen i dag er det økonomiske aspektet”, sier Bales før han videre opplyser publikum om kostnaden for en slave i dag er langt rimeligere enn det noen gang har vært i menneskets historie. I gamle dager ville gjennomsnittet for et menneske i slaveri vært nærmere 40 000 amerikanske dollar i dagens verdi, mens forbløffende nok er den nåværende globale verdi på cirka 90 dollar.

Lov mot moderne slaveri

NHH-symposiet snakket med mannen som er utnevnt som en av 50 visjonærer som har endret verden ved å sette moderne slaveri på dagsorden. Når NHH-symposiet først møter den karismatiske professoren er han i full gang med å holde workshop, i samarbeid med Raftostiftelsen, hvor han diskuterer viktigheten med å innføre lovverk rundt moderne slaveri.

“Jeg var på et offentlig arrangement, dette var i 1992 eller 1993. Der oppdaget jeg et flyveblad hvor det står at det eksisterer flere millioner slaver i verden. Jeg trodde ikke slaveri eksisterte lenger, siden det er et tema som tilhører fortiden”, sier professoren når han blir spurt om hvordan moderne slaveri ble relevant for ham. Videre forteller han, hvor nær han var ved å kaste flyvebladet før det gikk opp for han – viktigheten med å utforske påstanden for å kunne validere eller avkrefte utsagnet. Kort tid etter var Bales i  feltet med slaveri på nært hold. Opplevelsen hadde en sterk påvirkningskraft og endte med å skifte kurs i livet hans.
Hans akademiske arbeid ble satt på sidelinjen og de neste tolv årene ble benyttet til fullt fokus på rammeverkene rundt slaveri.

Veien videre

Bales startet en kjedereaksjon på et tema som fikk verden til å stoppe opp og innse; man må øke bevisstheten rundt slaveri og det uvitende som foregår bak skjulte kulisser – spesielt blant leverandørkjedene. Vi lever i en tid med modernisering av innovasjon og teknologi, på tross av det, eksisterer fortsatt slaveri på ulik skala i alle verdens land.

Viktigheten rundt moderne slaverilover blir betydelig relevant for å kunne forebygge slaveri. Lovverk rundt anti-slaveri og lignende reguleringer har allerede blitt innført i Storbritannia, Frankrike og Australia det siste tiåret. Nå er det viktig å holde fokus mot den pågående prosess om anti-slaveri som det internasjonale samfunnet er i gang med å få innad.

Liana Lan Nguyen

Del denne nyheten, velg sosialt media ->

Siste innlegg

Siste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Meta