Kristine Devold om morgendagens næringsliv: – Tiden for samfunnsansvar er nå

Framtiden vil preges av en mer fleksibel arbeidsdag og økt fokus på samfunnsansvar. De endringsvillige vil overleve og den norske økonomien må privatiseres.

 Kort tid etter historiens første heldigitale StudentSymposium møter Kristine Devold, Investor Relations Director i Telenor, til et intervju over Zoom. Devold ble selv uteksaminert fra Handelshøyskolen for bare seks år siden, og har blant annet sittet som markedsansvarlig i Kjernestyret. Det er derfor bare rett og rimelig at hun også avholdt foredrag ved årets konferanse for studenter.  

 –  Hva tror du blir hovedforskjellene i et «post-COVID» næringsliv fra i dag?

– Jeg ser for meg et mer effektivt næringsliv, hvor man prioriterer å møtes kun der det faktisk har verdi å møtes, erklærer Devold.

 Pandemien har tvunget næringslivet til å ta i bruk digitale verktøy for å begrense den fysiske kontakten. Dette mener Devold at man vil ta med seg videre, også når samfunnet omsider får åpne opp igjen:

 – Man har fått bevist at det går an å gjøre nesten alt digitalt. Selv jobber jeg nå i et team hvor en sitter i Pakistan, en sitter i Singapore og noen av oss sitter i Norge. Men ingen av oss sitter sammen, og vi gjør alt digitalt. Det tror jeg har vært en viktig lærdom for mange bedrifter.

 – Det er ikke kult å knaske paracet på jobben lenger

Digitaliserte arbeidsprosesser har belyst flere spørsmål omkring hva som egentlig er nødvendig for å kunne utføre den jobben man er satt til å gjøre. Devold tror man vil se mindre av faste arbeidstider. Hun tror at flere bedrifter har fått øynene opp for at det er mulig å klare seg like bra med en mer fleksibel tilnærming.

 – Det kommer til å være mindre «frowned upon» å sitte på hytta, fordi man har sett at det funker. Ulempen er kanskje at det kan bli en tilbøyelighet til at du også må sitte litt flere sene kvelder, påpeker hun.

Devold ser for seg et mer effektivt næringsliv, hvor man prioriterer å møtes kun der det faktisk har verdi å møtes.

 En ting er Devold derimot helt sikker på. Er du syk så blir du hjemme.

 – Det er ikke kult å knaske paracet på jobben lenger. Det var det kanskje litt holdning til før. Man skulle vise at man var tøff. Det tror jeg vi er ferdig med nå.

 Tiden for samfunnsansvar er nå

ESG (Environmental, Social and Governance) handler om bedrifters fokus på å ivareta miljø, sosiale forhold og eierstyring. Som Investor Relations Director går arbeidet til Devold ut på å ha kontakt med Telenors investorer. Dermed har hun selv fått erfare det økte fokuset på samfunnsansvar blant eierne.

 – Det er så eksponentielt, hva gjelder rapportering og spørsmål på disse områdene her. Det vil ikke bare bli viktigere fremover, men det er allerede veldig viktig, forklarer Devold.

 For å sette det i perspektiv trekker hun frem Larry Fink som eksempel. Han er CEO i BlackRock, verdens største kapitalforvaltningsselskap, og skrev i sitt brev til CEOs i år at han så en 96 prosent økning i bærekraftige investeringer fra perioden januar til november i 2020.

 –  Tror du et økt fokus på ESG vil bli et suksesskriterium for fremtidens bedrift?

– Reguleringer som EUs nye taksonomi kommer til å gi store finansielle fordeler for selskaper som jobber for et større mål litt utover det finansielle. Også har vi den yngre generasjonen som kommer inn i markedet og er super opptatt av dette. Dagens skjønner dette og har lyst til å ri den grønne bølgen selv.

 EUs nye taksonomi handler om hvordan vi definerer bærekraft, og er et klassifiseringssystem for å vurdere og stemple økonomiske virksomheter som bærekraftige eller ikke.

 – Jeg tror det er klart at ESG er et kriterium for suksess. Å si noe annet er litt som å ikke tro at klimaendringene er menneskeskapt.

 «Drep dine kjære»

Dagens markeder kan oppleves som nådeløse. Normen er å se fremover, men bedrifter blir likevel gang på gang «tatt på senga» av næringslivets minste endringer. Devold tror at mange har et ubrukt potensiale for effektivisering som hinder:

 – Alle fokuserer på sine daglige arbeidsoppgaver, og løper sitt eget hamsterhjul. Det viktigste poenget handler om å automatisere dagligdagse og kjedelige oppgaver, sånn at mer tid kan tillegges de langsiktige strategiene, forklarer hun.

 Å gi opp det tradisjonelle og tilsynelatende velfungerende for å forsøke noe nytt og ukonvensjonelt kan for mange virke skummelt. Devold mener den andre utfordringen bedrifter står overfor er å «drepe sine kjære».

 – Det er mye vanskeligere å skaffe nye inntekter versus å på en måte beholde de eksisterende. Du har kanskje rigget en organisasjon rundt det du tjener penger på i dag, og da er det tøft for veldig mange selskaper å skulle ta valg som gjør at du akselerer den endringen du ser fremover.

 Vi må øke arbeidsalderen og bli mindre avhengige av offentlig sektor

Verden er i endring og det spekuleres på om det norske oljeeventyret nærmer seg slutten. Samtidig fører økt globalisering og konkurranse til et stadig mer eksponert næringsliv. Ifølge Devold er det på tide med en helomstilling: Vi må gå fra en oljedrevet offentlig sektor til en mer privatdrevet økonomi.

 – 60 prosent av Fastlands-BNP er i dag offentlig sektor. Det er ikke bærekraftig, konstaterer hun.

 At vi lever lengre enn før trekker Devold også frem som en utfordring som både Norge og verden står overfor. Andelen eldre kommer til å øke. For å se mot morgendagen må vi legge tanken om spesialiserte karrierer bak oss:

 – Vi som skal bli godt over hundre år må kanskje ha minst tre ulike karrierer. Og du må jobbe til du er minst 70, sannsynligvis enda mer. Jeg tror det er veldig mye som ligger i det å tilpasse arbeidslivet til en slik realitet.

 En sovende kjempe

Den siste tidens digitalisering har gitt økt grad av autonomi på norske arbeidsplasser. Dette er bare en liten del av den store rollen digitalisering har spilt hittil, og den enda større rollen det kommer til å spille i framtiden, mener Devold. Hun avslutter intervjuet med å fortelle om store, mindre digitaliserte markeder som bare venter på å vekkes til live:

 – Digitalisering er nerven i alt som foregår i næringslivet i dag. Jeg tror at neste revolusjon vil komme i markeder som de asiatiske, hvor mange ikke har tilgang til internett i dag.

Del!