New Media:
Medium Personlig

Medium Personlig

Dagens politiske arena er sterkt preget av at et nytt medium for kommunikasjon har oppstått med sosiale medier. Plattformer som Facebook og Twitter har åpnet for at enkle, korte ytringer kan bli drivere for en større debatt. Nye medier legger premisser for hvilken debatt som skal foregå i tradisjonelle medier, og de nye spillereglene får både positive og negative konsekvenser. Hva skal egentlig til for å være en suksessrik politisk figur på nett?

Politiske ledere er i dag svært aktive på sosiale medier. Dette er en endring som har skjedd de siste ti årene, og som har gitt politikere en helt annen mulighet til å nå publikum. Politikere kan nå, uavhengig av media og journalister, publisere seg selv.

Å fjerne et ledd i publiseringsprosessen innebærer at journalistene har mistet mye av makten de har holdt på siden 90-tallet, da TV2-nettverket avmonopoliserte det norske nyhetsbildet. Når enhver offentlig person har direkte tilgang på sitt eget private publikum gjennom et eget publiseringsverktøy, sikrer det at budskapet ikke blir moderert. Et klima som tilrettelegger for at alle kan publisere seg selv, er også et klima hvor trafikk driver innhold, og ikke motsatt.
Så hvordan oppnår man trafikk på sitt innhold som politiker på sosiale medier?

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Eirik Vatnøy, som forsker på retorikk og muntlig kommunikasjon, mener at for at en politiker skal fremstå som “attraktiv” og verdt å følge på sosiale medier, er det et par ting verdt å bemerke seg. Det handler om å være autentisk, originalitet og tilstedeværelse. Politikere må fremstå som “ekte” og gjerne litt trivelige og personlige, samtidig som de byr på meninger som ikke alltid er helt forutsigbare. Videre pekes det på viktigheten av å være aktiv på sosiale medier over tid.
-Det nytter ikke å opprette en Twitter-konto to måneder før lokalvalget.

-Om retorikkens erfaringer skal kokes ned til ett råd, så må det være at man må kjenne sitt publikum. Man må vite hva de er interessert i, hvordan de opplever verden og hvilket språk og uttrykk de kan identifisere seg med. Vatnøy trekker frem Trump sin presidentkampanje i 2016, der Trump evnet å appellere til det som beveget seg blant amerikanske velgere på en måte andre amerikanske politikere ikke klarte å snakke til.

Hva gjør en politiker attraktiv på sosiale medier? Det viser seg at å publisere bilder, særlig fra privatlivet til en politiker, eksempelvis Jens Stoltenberg på skitur i Nordmarka, blir tatt svært positivt imot fra velgernes side. Dette fører til en økt personifisering i politikken, der deler av fokuset flyttes fra politiske meninger og den politiske agenda skyves til side for at politikerne selger seg selv som individ i stedet for politikken. Slik føler publikum at de blir kjent med personen bak politikken, eller i hvert fall den personen som fremstilles i sosiale medier.

I Norge kan ikke sosiale medier gjøre opp for verdien av å havne på forsiden av en tradisjonell avis, eller bli dekket i eksempelvis Dagsrevyen, der de primært ikke bare når ut til meningsfeller og velgere som er enig i politikken de fører. TV og store avisartikler gir muligheten til å nå ut til potensielle nye velgere, samtidig som de får talt sin sak til et publikum som også er uenig i deres politiske synspunkter. Dette er nødvendig for en diversifisert debatt, som tradisjonelle medier i stor grad fremdeles har ansvaret for.

I en politisk arena som stadig utvikler seg, har sosiale medier blitt et avgjørende profilerings- og informeringsverktøy. Det skorter ikke på gode og dårlige eksempler på hvordan dette håndteres, men med en spiss penn og de riktige analysene tatt i betraktning, er det mye å hente på sosiale medier. Selv om denne utviklingen ikke er utelukkende positiv, er en ting sikkert. Sosiale medier er kommet for å bli.

Jon Heine Toftegaard

Del denne nyheten, velg sosialt media ->

Siste innlegg

Siste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Meta