Melanie Brooks

Melanie har en internasjonal bakgrunn og dyp og bred erfaring innen bærekraftige investeringer.

Hun startet karrieren som analytiker hos Société Générale i Paris i 2009 og etterpå jobbet seks år i Folketrygdfondet i Oslo, hvor hun bygget opp arbeidet med ansvarlige investeringer og ESG. Melanie var også blant initiativtakerne bak NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer). Senere ble hun leder for ESG Risk Monitoring i NBIM (Oljefondet), der hun jobbet i 5 år i Oslo og New York før hun startet hos Oslo-basert hedgefond CARN Capital hvor hun jobber i investeringsteamet og leder bærekraftsarbeid i fondet.