Mot oljehandel uten meglere

Oljeselskapene tar i bruk blockchain, og ser muligheter for store innsparinger på handel av olje og gass uten meglere og mellomledd.

For å utforme neste års konferanse har styremedlemmer fra NHH-Symposiet besøkt storbyene London og New York. Der møtte de en rekke nøkkelspillere innenfor politikk og næringsliv som opptar nyhetsbildet. For å få innspill på hvordan ny teknologi endrer de etablerte selskapene, møtte de Yannis Kalfoglou, PhD innen kunstig intelligens. Gjennom flere år har Kalfoglou konsultert større selskaper på en rekke felt, og senest blockchain. Til vanlig jobber han som sjefstrateg for kunstig intelligens i Samsung Electronics. Under møtet ble det naturlig å snakke om hvordan den fremadstormende teknologien vil påvirke olje- og gassektoren – Norges viktigste næring.

Kan spare stort

Statoil, Shell og BP er blant oljeselskapene som posisjonerer seg for å ta i bruk blockchainteknologi. Særtrekket ved teknologien er at den sikrer oppgjør i transaksjoner uten at det er nødvendig med meglere eller tredjeparter. Desto viktigere vil det også eliminere flere typer risikoer involvert i leveransene. Dette kan bety store penger spart ved alle de olje- og gasshandler som hver dag skjer for milliarder av dollar.

Tiden for å trade olje og gass basert på smartkontrakter uten mellommenn og meglere er ikke der enda, men de første skrittene på veien tas i disse dager, forteller Kalfoglou.

Oppkjøp og sammenslåing

Parallelt med London-besøket kunne utenlandske medier rapportere at oljegiganten Shell sikret seg en minoritetsandel i London-baserte Applied Blockchain. Selskapet har konsultert etablerte selskaper som Toyota og Motorola, som har ett fellestrekk – de ønsker å utforske anvendelsen av blockchain for å effektivisere deler av sin virksomhet. Investeringen har skjedd i tillegg til opprettelsen av Commodity Trading Consortium. I konsortiet har Shell, BP og Statoil inngått samarbeid med en rekke europeiske banker og oljetradingselskaper for å danne en felles handelsplattform basert på blockchainteknologi. Konsortiet skal i følge en pressemelding fra Statoil opprette et selskap i 2018, og den nye plattformen skal være klar for den første transaksjonen mot slutten av året. Statoil har også interne prosjekter selv, ifølge uttalelser fra innovasjonsdirektør i Statoil, Ragnhild Utvik, i DN. – De fleste av oljeselskapene utforsker blockchain – enten via direkte investeringer, opprettinger av konsortier, eller interne prosjekter, forklarer Kalfoglou om oljeselskapenes planer.

Muliggjør fornybar-vekst

Han utdyper videre at rekken av oppkjøp og internprosjekter er for å forbedre driften, holde seg relevante og samtidig utforske nye markeder. – Effektivisering av driften er deres første prioritet. Dess mer selskapene kan redusere driftskostnader og utforske nye felt innen energisektoren, desto bedre. Nylig uttalte British Petroleum at selskapet for første gang ser en nedgang oljeetterspørselen i 2040, i følge Wall Street Journal. Nedgangen skyldes økte estimater på produksjon av elektriske kjøretøy og bruk av selvkjørende biler. Videre fortalte Statoils konsernsjef, Eldar Sætre, i et TV-intervju på CNBC at mellom 15 og 20 prosent av totale investeringer vil komme innenfor fornybare løsninger innen 2030.

Men på tross av dagens lave produksjonsvolum av nye energikilder sammenlignet med olje- og gass-volumet, mener Kalfoglou at en ny tradingplatform vil sammenfalle med selskapenes omveltning i fremtiden. – Ettersom vi går inn i en ny tidsalder med fornybare energikilder, er oljeselskapenes århundre gamle forretningsmodell utsatt for fare. En ny tradingplattform kan gjøre det mulig for oljeselskapene å bli en fullstendig energileverandør, forbi olje og gass. Med lite overhead på deres pågående investeringer i infrastruktur er dette en fornuftig posisjonering til fremtidens energimarked, avslutter Kalfoglou.

Kalfoglou legger imidlertid til at omveltningen vil ta flere år, og at det vil ta lengre tid før et fullstendig system iverksettes.

Erling Grieg Riisnæs

Del denne nyheten, velg sosialt media ->

Siste innlegg

Siste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Meta