NHH-Symposiet 2021: – Folk kan forvente å bli utfordret

Inspirert av katastrofefilmen fra 2004 skal overskriften «The Day After Tomorrow» sette preg på NHH-Symposiet 23. og 24. mars.

Programsjef i NHH-Symposiet, Fredrik Moracchioli Lura, forklarer at bakgrunnen for det valgte temaet er et langsiktig perspektiv og et fokus på hva som påvirker studenter i dagens samfunn.

– Vi har valgt dette temaet ettersom det er det vi synes er det mest spennende for oss studenter akkurat nå; det vi skal leve av i fremtiden. Dette er vår mulighet til å sette dagsorden, og det gjør vi med begge hender. Vi skal ikke bare fokusere på morgendagen, men også dagen etter morgendagen – og det er dette som vil gi konferansen den nødvendige «edgen», meddeler Lura.

Assisterende programsjef, Martha Schøyen Raaum, legger til at det var et ønske om å dekke et bredere omfang av temaområder, istedenfor å fokusere spesifikt på et enkelt område.

– Vi ønsker ikke å ha en ren bærekraftkonferanse eller tech-konferanse, så ved å velge «The Day After Tomorrow» som overskrift kan man gå innom mange temaområder. Ved å se på problemstillinger og paralleller i næringslivet fra et bredt perspektiv kan vi skape en konferanse utenom det vanlige, sier Raaum.

Dagsaktuelt tema

Leder Sigrid Barstad Sanner forklarer at temaet har vært under diskusjon i lang tid, og at den pågående pandemien gjør temaet svært aktuelt.

– Dette temaet begynte å ta form allerede i januar/februar etter at vi hadde reist på tematurer til Oslo og New York. Vi ønsket å snakke om hva som skal til for å lykkes og hvilke muligheter bedriftene har fremover. Koronakrisen har bidratt til å gjøre temaet enda mer aktuelt og spennende, og jeg tror også at det er enda viktigere å snakke om muligheter nettopp i lys av koronapandemien.

Fokuserer på mulighetene

Den pågående koronapandemien har gjort 2020 til et annerledes år, men til tross for de negative konsekvensene som pandemien har medført, ser styret i NHH-Symposiet optimistisk på fremtiden og ønsker å sette søkelys på mulighetene som finnes, ikke bare utfordringene.

– Jeg synes temaet er uhyre spennende, dagsaktuelt og fremtidsrettet – og det er også derfor vi har valgt det. Jeg mener det er for mye negativitet og pessimisme ute og går, og ønsker å utfordre disse standpunktene, og derfor heller ha et fokus på de mulighetene som er foran oss, sier Lura.

Sanner deler synet til Lura:

– Verden er rammet av kriser og vi er inne i en periode der det er lett å bli pessimistisk og kun se utfordringene vi står ovenfor. Da tror jeg det er ekstra viktig at vi som studenter har en litt annen vinkling, og fokuserer på hvilke muligheter vi har fremover.

Ønsker å utfordre og provosere

– Hva kan folk forvente av programmet?

– Man kan forvente at programmet blir dagsaktuelt, interaktivt og kreativt. Vi ønsker at de som deltar på konferansen skal sitte igjen med svar på store spørsmål, servert på en måte som er litt utenom det vanlige. Programmet skal sørge for en variert konferanse gjennom kontraster mellom store spørsmål og konkrete svar, samt de ulike innleggene vi legger opp til. Vi ønsker i tillegg å bruke vår innfallsvinkel som studenter til å skape et program man sent vil glemme, forklarer Raaum.

Programsjef Lura ønsker også at deltakerne på konferansen skal utfordres i måten de tenker på, og ta med seg nye ideer videre.

– Folk kan forvente å bli utfordret og kanskje litt provosert, men skal aller mest bli engasjert i fremtidens muligheter. Vi har gått til valg på å utfordre det etablerte, og det akter vi også å gjøre. Deltakerne skal sitte igjen med masse «food for thought» om veien videre, og ikke minst om dagen etter morgendagen, avslutter Lura.

Tanker fra styret:

«Jeg synes årets tema er befriende med tanke på den situasjonen vi er inne i nå. Temaet er høyst dagsaktuelt, samtidig som det er fremtidsrettet, og jeg gleder meg til å høre på dyktige ledere diskutere hvordan næringsliv og samfunnet som helhet skal oppnå suksess dagen etter morgendagen!» – Amalie Skolt, HR-sjef

«Jeg tenker at årets tema er utrolig interessant! Det er et tema hvor deltakerne kan komme tilbake til sin egen bedrift etter konferansen, og se hva som gjøres bra, eller hva som kan gjøres annerledes for fremtiden!» – Eirik Aarthun, Kommunikasjonssjef

«Jeg synes at temaet reflekterer det studentene mener vi burde prate om – nemlig hva vi skal gjøre når vi befinner oss i en endret og stadig endrende verden. Om denne endrede verden er en verden fortsatt påvirket av pandemi, eller en verden uten olje gjenstår å se, men det er viktig at vi diskuterer det med dagens ledere.» – Carsten Gilje, Økonomisjef

«Årets tema er utfordrende, spennende og ikke minst viktig for alle aktører som forbereder seg på dagen etter morgendagen» – Elias Sandnes, Markedssjef

«Jeg synes det er et veldig passende tema i disse tider. Når det stormer som verst rundt oss, synes jeg det er viktig å flytte blikket lenger frem i horisonten og se etter robuste suksessfaktorer» – Jakob Braathen, Arrangementssjef

«Jeg mener temaet reflekterer studentenes engasjement rundt morgendagens løsninger, heller enn utfordringer. Jeg gleder meg over at vi kan være med å sette dagsorden for hva som er viktig i fremtiden og på en utfordrende og leken måte!» – Cecilie Brakstad, Samarbeidssjef

-Joakim Støre

Del denne nyheten, velg sosialt media ->

Siste innlegg

Siste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Meta