OM KONFERANSEN

Recess – Shifting Playgrounds

Globaliseringens fremtid,  hvordan vil det påvirke Europa og europeisk næringsliv. Vi kommer til å fokusere på endring i den globale maktbalansen, større splittelser og den fremtidige arbeidsplass og jakt på talenter. Vi kommer til å ha et overordnet fokus på bærekraft, med vekt på næringsliv og menneskerettigheter. Vi ønsker å utfordre dagens beslutningstagere på deres praksis og prioriteringer.