Polsk aktivist æres på norsk vis

Utdelingen av Raftoprisen tar sted Søndag 4. november i Bergen.
I år går prisen til den 41 år gamle Adam Bodnar.


I slutten av september ble det avgjort at årets vinner av Raftoprisen var den polske ombudsmannen Adam Bodnar. Bodnar har vært en sentral figur i den pågående politiske konflikten i Polen. Lise Rakner, leder av Raftos priskomité, begrunnet valget med at Bodnar har benyttet seg av sin rolle for å fokusere på minoritetsrettigheter. Han har også fokusert spesielt på kampen for uavhengighet innad i det polske rettsystemet; en konflikt som i bunn og grunn omhandler et truet polsk demokrati. Det er spesielt interessant at dette tar plass i et land såpass nært Norge

Raftopriskomiteen ønsker å bruke menneskerettighetsprisen til å rette søkelyset mot menneskerettighetsbrudd som er usett, oversett eller glemt. Et truet demokrati i vårt «nabolag» veide tungt i valget av Bodnar som årets prismottaker.

Galt klima
Lov- og Rettferdighetspartiet i Polen, Prawo i Sprawiedliwosc (PiS), vant valget i Polen i 2015.

Siden den gang har partiet benyttet makt og posisjon til å innføre en rekke lovendringer som har potensiale til å svekke landets demokrati. En mye omdiskutert lovendring som tok plass, var justeringen av pensjonsalderen for høyesterettsdommere fra 70 år til 65 år. Konsekvensen av dette var at 27 av 72 dommere i Polens Høyesterett ble tvunget til å tre av.

«…situasjonen i Polen er en metodisk nedbygging av den fundamentale rettigheten til en uavhengig domstol på en måte som aldri er sett i et demokratisk land som tilhører EU», uttalte den europeiske dommerforening i 2017.

Som motsvar til det kontroversielle lovforslaget, kom EU-kommisjonen med et tilbud som innebar å reversere den nye loven. Dette ble oversett. Siden da har forslag om å reise sak mot Polen ovenfor EU-domstolen blitt framlagt.

Det er ikke slik at dommere settes i fengsel eller lignende, men det er demokratisk valgte regjeringer som har undergravd demokratiet fra innsiden. Det er de demokratiske vaktstyrkene som er i trøbbel. Det er rettsstaten, pressen og sivilsamfunnet, kommenterer Rakner.

Rett mann

Adam Bodnar har i løpet av sin lange fartstid som advokat og menneskerettighetsaktivist fungert som et talerør for samfunnets undertrykte. For en som har gjort det til en fanesak å forsvare demokrati og menneskerettigheter, er omskiftningene PiS maner fram, mer enn truende. Bodnar har de siste årene jobbet hardt for å reversere lovendringer, og å beskytte de i minoritet- på tross av de konsekvensene dette får for han og hans institusjon. Som opposisjonsfigur mot en prosess som truer polsk demokrati og EU’s rolle i verdenssamfunnet, er Bodnar en stabiliserende skikkelse i en verden ellers preget av store omveltninger.

Liana Lan Nguyen

 Foto: Rafto Foundation

 

Del denne nyheten, velg sosialt media ->

Siste innlegg

Siste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Meta