Susanne Gløersen

Susanne har variert og bred erfaring i å arbeide for bærekraft i norsk finanssektor gjennom sine stillinger i blant annet Nordea, Carnegie og Formuesforvaltning. Før hun våren 2020 startet i sin nåværende stilling i SEB i Norge, hadde hun en periode drevet sitt eget rådgivningsselskap, SustainableInsight.

I sin karriere har Susanne Gløersen vært spesielt opptatt av hvilke forretnings- og investeringsmuligheter det grønne skiftet gir, både nasjonalt og globalt, og av hvordan teknologi bærer fram, og kan komme til å bære fram, disse endringene.