#symp19 2018-12-13T13:58:22+00:00
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Recess – Shifting Playgrounds

Globaliseringens fremtid,  hvordan vil det påvirke Europa og europeisk næringsliv. Vi kommer til å fokusere på endring i den globale maktbalansen, større splittelser og den fremtidige arbeidsplass og jakt på talenter. Vi kommer til å ha et overordnet fokus på bærekraft, med vekt på næringsliv og menneskerettigheter. Vi ønsker å utfordre dagens beslutningstagere på deres praksis og prioriteringer.

FOREDRAGSHOLDERNE

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Yara International, oftest bare omtalt som Yara, er et norsk gjødsel- og kjemikalieselskap. Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse problemet med økende matmangel i Europa. Selskapet har i dag en verdensomspennende tilstedeværelse med over 15,000 ansatte og salg til mer enn 160 land. Det er dermed blant de største og mest internasjonale norske selskapene.

NHH-Symposiet har inngått et samarbeid med Raftostiftelsen med mål om å sette menneskerettigheter på agendaen. Raftostiftelsen ble opprettet i 1986 til minne om professor Thorolf Rafto og hans arbeid for menneskerettigheter. Stiftelsens formål er «å arbeide for menneskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet», og deler årlig ut Raftoprisen.

NYHETER

Den farlige plasten Plastforurensing er blitt en fanesak i miljøkampen. Men hva gjør vi egentlig? [...]

Load More Posts