Tema for NHH-Symposiet 2019

Recess: Shifting Playgrounds

En leders hverdag er hektisk og konsentrerer seg rundt kortsiktige utfordringer. Når en stadig møter dag-til-dag problemer er det lett å få et smalt fokus, og miste oversikt over det brede/overordnede perspektivet.

I dag ser vi skift i lekeplassen vi alle er en del av – den globale scenen hvor business og politikk på tvers av organisasjoner og landegrenser avhenger av individers evne til kommunikasjon, kompromiss og samarbeid – litt som vi måtte i skolegården som barn. Det er disse endringene som gjør opp temaet for konferansen vår.

Tema

Temaet for årets konferanse er globaliseringens fremtid. Vi skal gi innsikt i den geopolitiske situasjonen i verden ved å se på endringer i den globale maktbalansen og den økende graden av populisme og proteksjonisme. Målet vårt er å undersøke hvilke konsekvenser disse endringene har for Europa og europeiske bedrifter, og hvordan de kan takles. Under konferansen vil vi i tillegg ha et fokus på business og menneskerettigheter.. Med dette som grunnlag skal vi finne driverne i fremtidens næringsliv, og hva som skal til for å lykkes.

Sesjoner 

The Biggest Kid on the Playground

De siste tiårene har USA vært den største økonomiske og politiske makten i verden. Fra å være en forkjemper for åpenhet og globalisering, ser nå USA ut til å trekke seg tilbake fra den globale scenen. Vi ser begge politiske partier beveger seg lenger til det ekstreme høyre og venstre, dramatisk økende gjeld, manglende evne til å reformere helse og en svært kontroversiell isolasjon fra resten av verden på handel, økonomi og miljø. Er USA i ferd med å miste sin globale innflytelse? Samtidig øker økonomier i Sør-sør-øst, med Kina i spissen, sitt internasjonale eksponering og virker klare til å fylle et potensielt maktvakuum etter USA. Europa befinner seg I midten av disse potensielle skiftene i verdens økonomiske og politiske tyngdepunkt, og må handle deretter.

Målet med denne sesjonen er å kartlegge hvem som vil være den store globale lederen, og hvordan dette vil påvirke Europa. Kommer USA til å fortsette I en proteksjonistisk retning, og kommer Kina til å utvikle seg til å bli Europas viktigste handelspartner, eller kommer Amerikansk polarisering og populismebølge til å roe seg ned i tiden som kommer? 

New Playgrounds

Denne delen av konferansen vil dreie seg om ikke-vestlige markeder, særlig Asia og Afrika. Dette er områder hvor noen er mer utviklede enn andre, og en populasjon som kommer til å vokse sterkt de neste tiårene. Vi vil gi oversikt over hva som skjer I disse markedene – hvordan de største økonomiene gjør det, og hvilken retning de beveger seg i.

Målet er å fremheve både muligheter og utfordringer rundt å gjøre business i emerging markets. Hva er nøkkelen til å lykkes i disse markedene – utnytte den store veksten i potensiell etterspørsel, og samtidig håndtere den høye risikoen for korrupsjon og menneskerettighetsbrudd i disse områdene? Hvordan møter vi land som har helt andre syn på etiske standarder innen businss? Hvordan tjene penger i disse markedene og samtidig løfte hele samfunn ut av fattigdom?

European Playgrounds

Etterkrigstidens Europa er bygget på samarbeid og kompromiss. Hver for seg har de europeiske landene prisgitt kunsten å inngå kompromiss over kortsiktige, politiske seire. Internasjonalt har det europeiske fellesskapet som ble institusjonalisert allerede i 1957, tilrettelagt for en fri flyt av varer, mennesker og kapital på tvers av landegrensene i Det indre markedet. Dette fellesskapet slår nå sprekker. Stadig flere partier børster støvet av mellomkrigstidens politiske seiersoppskrifter, hvor evnen til å sette samfunnsgrupper opp mot hverandre definerer valg. Over hele Europa veltes etablerte politiske partier under paroler om at makten må ut av skyskrapere og regjeringsbygg og tilbake i hendene til mannen i gata. Det impliseres her et oss, og med det et enda viktigere dem.

Samtidig endres premissene for den politiske debatten. Populismen følger ikke de samme spillereglene vi er vandt til; fakta kan kontres med alternative fakta, og dermed svekke den politiske debatten kraftig. Populisme følges av proteksjonisme, som igjen fører til mindre handel og multilateralt samarbeid. Vi skal undersøke følgende av populisme, hvorfor det skjer og hva en kan gjøre for å møte dette.

Den politiske risikoen er økende og den økonomiske forutsigbarheten forvitrer i takt med europeeres gryende misnøye til næringslivsaktører. Bedriftslederes suksess vil avhenge av deres evne til å forstå, påvirke og navigere i det politiske landskapet de opererer i. Med innlegg, debatter og dyktige foredragsholdere vil NHH Symposiet 2019 stille med både kart og kompass.

Last class – How to play

Disse endringene er store og av en global skala. Det kan være vanskelig å se de direkte konsekvensene på organisasjoner og hvilke grep man kan ta. Selv om vi gjennom alle sesjonene streber etter å dra temaene ned på et operasjonelt nivå, dedikerer vi en hel sesjon hver dag til å snakke om bedriftsspesifikke temaer. I disse sesjonene vil vi være spesifikke på hvordan bedrifter påvirkes av endringene og ha målrettede tiltak for å håndtere disse.