Tone Wille

Før hun ble konsernsjef i 2016, har Tone Wille hatt flere nøkkelposisjoner i Posten-konsernet. Hun har vært Konserndirektør Finans og IT (CFO) og Direktør økonomi og virksomhetsstyring i divisjon Post.

Tone Wille har hatt ledende stillinger i flere store norske selskap før hun begynte i Posten, og har også solid styreerfaring. Hun er medlem av Nordic CEOs for en Bærekraftig utvikling. Her har noen av Nordens største selskaper i fellesskap forpliktet seg til å integrere FNs bærekraftmål i sine forretningsstrategier. Wille er også styremedlem i Skift – næringslivets klimaledere, som har mål om å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til lavutslippssamfunnet.

Tone Wille er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH)