Victor Norman

Norman er samfunnsøkonom, tidligere arbeidsminister og professor ved NHH.
Han holdt foredrag på det første NHH-Symposiet tilbake i 1983, og det gleder oss at han ønsker å dele sine tanker også på det tyvende NHH-Symposiet!