Workshops på NHH-Symposiet

Symp-workshops 2019

Temaene for årets konferanse var endring i maktbalanse, konsekvensen av økende grad av populisme og proteksjonisme samt bærekraft. I tillegg var det fokus på business og menneskerettigheter. Med dette som grunnlag ble det holdt imponerende debatter og presentasjoner med blant annet Ynge Slyngstad, Kerry Kennedy og Victor Norman. Mellom foredragene og debattene ble det holdt workshops. Disse hadde først og fremst fokus på fremtidens næringsliv. Innovasjon, likestilling, bedrifters samfunnsansvar og teknologi var gjennomgående temaer her. Engasjerte foredragsholdere og deltakere bidro aktivt på workshopene.

Bærekraft: Bedrifter har samfunnsansvar

På workshop 1 (dag 1) med Geelmuyden Kiese ble bedrifters samfunnsansvar diskutert. Svein Roger Selle og Runar Wiksnes fra kommunikasjonsbyrået startet med å fortelle at endringer knyttet til at bedriften tar samfunnsansvar starter med deg. Konsumenter må være kritiske og utfordre markedsaktørene. Klær fra H&M ble brukt som eksempel: Kleskjeden har tidligere reklamert for glade barn iført deres klær samtidig som barnearbeidere har blitt utnyttet blant underleverandørene. Videre trekker de to kollegaene frem statistikk som viser at 2/3 av konsumenter er villige til å betale mer for bærekraftige produkter og at Generasjon Z setter pris på merker som gjør mer enn bare «å selge».

Ut i workshopen ble de ulike stegene mot bærekraft presentert i en figur med faktorene «criminal», «unethical», «compliant», «responsible» og «revolutionary» (se figur). Figuren viser at i starten er det reguleringer fra staten eller andre mektige organisasjoner som tvinger bedriften til å gå bort fra å være «criminal» og «unethical». Her blir en pinne brukt som symbol. Videre til høyre på figuren er det presset fra investorer og kunder som blir mer sentralt. Disse får virksomhetene til å endre seg videre mot «responsible» og «revolutionary». Da endrer symbolet seg til å bli gulrot.

Til slutt snakker kommunikasjonsbyrået om at bedrifters samfunnsansvar ikke bare skal inn i markedsføringen, men også i selve produksjonen. Det er da bærekraft blir en ordentlig del av bedriftens DNA. Avslutningsvis blir faktumet at forandringen kommer fra oss understreket.

Innovasjon: «Du blir ikke alltid rik av å starte, men det er alltid berikende».

Workshop 3 (dag 1) handlet om innovasjon og ble holdt av Truls Berg, leder for det private investeringsselskapet Digital Insight. Berg har vært med å starte hele 13 virksomheter, blant annet Component Software (nå: Affecto), Integrate og Comperio. For å engasjere deltakerne startet Berg med noen øvelser. Den mest interessante var kanskje da deltakerne ble bedt om å tegne det de ville ha mest i en alder fra 6 til 10 år på 60 sekunder. Etterpå skulle deltakerne legge til et element som skulle skape verdi til noen andres tegning. Da nye 60 sekunder hadde gått ble deltakerne spurt om de var fornøyd med det nye tilskuddet til tegningen deres. Noen svarte ja, andre svarte nei. Poenget Berg ville få frem var hvor stort eierskap man kan få til en idé på 60 sekunder.

Etter foredraget delte Berg noen erfaringer fra karrieren som innovativ leder. Han trakk blant annet frem et sitat fra Petter Planke, en av gründerne i Tomra Systems: «Du blir ikke alltid rik av å starte, men det er alltid berikende». Berg trekker frem selvutvikling og møte med nye mennesker som berikende. Videre forteller Berg om de tre faktorene han mener må til for å lykkes med innovasjon. For det første må problemet være verdt å løse og det må være stort nok marked for det. Den andre sentrale faktoren er å lage et team med de rette menneskene. Han fremhever at det er viktig å ta seg tid og «om du må du vente tre eller seks måneder for å få med deg de rette, så gjør det». Det tredje punktet mener Berg er å ikke frykte samarbeid med de store ettersom det kan være fordelaktig for begge parter.

Likestilling: Kvinner må være bevisst på likestillingsbias og tørre å ta plass

På dag 2 holdt EY workshop 1 med likestilling som tema. Mette Ballari, partner og «Family Business Advisor» i EY startet workshopen med å spørre deltakerne hvorfor de bryr seg om likestilling. En av deltakerne svarte at det er ingen grunner til at vi ikke skal ha samme muligheter og rettigheter som menn. En annen fulgte opp og sa at likestilling burde være en selvfølge. Viktigheten av likestilling både på hjemmearena og i næringslivet ble også nevnt. Videre i workshopen poengterer Ballari hvordan det ofte i næringslivet er slik at menn ofte har operasjonelt lederansvar mens kvinner ofte har lederansvar tilknyttet støttefunksjoner som HR og kommunikasjon. Hun forteller at det er viktig at kvinner er bevisste på likestillingsbias, og at kvinner må tørre å ta plass.

Avslutningsvis poengterer Ballari at «Likestilling handler ikke om at menn og kvinner skal bli like. Det handler om lik behandling, og der er det mange som misforstår». Det dreier seg om at kvinner skal få de samme mulighetene som menn. Hun understreker også at «Likestilling er ikke en kvinneting», men endringen må skje sammen. Ballari brenner for å få folk til å bry seg og mener at kunnskap er nøkkelen til å få flere til å kreve endring.

Kort oppsummert har workshopene handlet om bedriftens samfunnsansvar, innovasjon og likestilling. Denne artikkelen har bare presentert tre av de tretten workshopene, men alt i alt har deltakelsen på workshopene vært solid. Det har vært inspirerende å se så mange engasjerte og endringsvillige mennesker!

Thea Guldbrandsøy, Francois Marin, Karl Edvard Johanson, Hugo Poitout

Del denne nyheten, velg sosialt media ->

Siste innlegg

Siste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Meta