top of page

Øyvind Eriksen

Aker

Øyvind Eriksen er konsernsjefen i Aker ASA, men kanskje mest kjent som Kjell Inge Røkkes trofaste høyre hånd. Som konsernsjef er han styreleder i omtrent hvert eneste Aker-selskap og et par andre - det er 14 av dem!

Juristen fra Larvik er også styrelederen for Aker Scholarship, som sender Norges klokeste hoder til verdens beste studiesteder for master-og doktorgradsutdannelser. Øyvind er nestleder i Kreftforeningen og styreleder i Stiftelsen VI, som arbeider for funksjonshemmedes muligheter og rettigheter. At en mann med så mange hatter finner tid til å besøke oss på Symposiet er vi sannelig takknemlig for!


Velkommen!

Øyvind Eriksen
bottom of page