top of page

Torbjørn Røe Isaksen

Redaktør i E24

Torbjørn Røe Isaksen startet sin politiske karriere i Unge Høyre, og han har vært stortingsrepresentant for Høyre siden 2009. Gjennom sin tid i politikken har han hatt flere viktige ministerposter, blant annet som kunnskapsminister fra 2013 til 2018 og næringsminister fra 2018 til 2020. I 2021 gikk han over i en ny rolle som samfunnsredaktør for E24.


I disse rollene har Torbjørn vært en pådriver for utdanning, forskning og innovasjon, samt norsk næringsliv og industri. Hans innsats har bidratt til å forme utdanningssystemet og næringspolitikken i Norge i løpet av det siste tiåret.


I tillegg til sin politiske karriere har Torbjørn en solid akademisk bakgrunn, med en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har også skrevet flere bøker og kronikker om politikk, historie og samfunn. Hans skarpe analytiske evner og formidlingstalent gjør ham til en svært interessant og aktuell deltaker for NHH-Symposiet.


På NHH-Symposiet har vi gleden av å høre Isaksen moderere paneldebatter om hvordan Norge skal takle energiomstillingen de kommende årene, samt hvilke tiltak vi skal iverksette først for å få bukt med klimaendringene. Vi er stolte og glade for å kunne ønske Torbjørn Røe Isaksen velkommen til NHH-Symposiet!

Torbjørn Røe Isaksen
bottom of page