top of page

Foredragsholdere

Øyvind Eriksen er konsernsjefen i Aker ASA, men kanskje mest kjent som Kjell Inge Røkkes trofaste høyre hånd. Som konsernsjef er han styreleder i omtrent hvert eneste Aker-selskap og et par andre - det er 14 av dem!

Ole Erik Almlid er sjef for Norges største og viktigste interesseorganisasjon for bedrifter - NHO. Som utdannet journalist med bakgrunn også fra psykologi og statsvitenskap har Almlid gjennom sin karriere hatt flere ledende posisjoner innenfor norsk media.

Kjerstin Braathen har en lang fartstid i den norske finansbransjen. Helt siden slutten av 90-tallet har Braathen vært tilknyttet DNB-konsernet og tok i 2019 over stafettpinnen som konsernsjef for banken. I tillegg til å styre en Norges største børsnoterte selskaper er hun også styreleder i Vipps. Braathen beskrives som en kompetent kvinne med en inkluderende lederstil og med stor faglig tyngde.

Nicolai Tangen har under stor oppmerksomhet og i en krevende tid ledet oljefondet i to år. Oljefondet, Norges Bank Investment Management, er blitt verdens største fond og tilsvarer ca åtte norske statsbudsjetter.

Kristin Clemet er en kvinne med stor påvirkningskraft. Etter endte studier på NHH tok Clemet steget inn i politikken og var i lang tid blant Høyres mest profilerte politikere med sin ministerpost. Siden 2006 har Clemet vært daglig leder for tenketanken Civita hvor hun i en årrekke har vært med på å sette agendaen i det norske mediebildet gjennom sine presise analyser.

Børge Brende er president for World Economic Forum, men har en hel livstid med offentlig tjeneste bak seg. Høyre-politikeren fra Trondheim har bakgrunn som miljøvernminister, nærings-og handelsminister og utenriksminister, for ikke å nevne generalsekretær i Røde Kors. Ikke minst ble han kåret til Årets Fjellgeit i 2002.

bottom of page